Font Size

Cpanel
Braga
course of Portuguese
Słubice (Poland)
hiking and cycling
Paklica / Lubuskie (Poland)
kayaking
Douro Valley
Hiking and Wine-tasting
Berlin
Visit
Schwäbisch Hall
German language courses
Łódź
course of Polish
La Côte d' Opale à Merlimont
Vélo et rando
Santander
course of Spanish
Toulouse
Visit
São Pedro do Sul
Cooking classes
Białka Tatrzańska (Zakopane)
hiking
Obra / Lubuskie (Poland)
kayaking
Bordeaux
course of French
Zieleniec (Poland)
skiing
wanted

The association JLPFT Grenoble
is looking for a partner in all countries
Contact

Slovakia
Čo je EUROJUMELAGES ?

EUROJUMELAGES je európska nezisková organizácia, ktorá združuje federácie, družobné združenia, združenia ktoré môžu mať dynamický a tvorivý prínos v poštovom alebo telekomunikačnom podniku, priamich účastníkov (za predpokladu, že v danej krajine nie je takáto federácia alebo združenie), alebo akékoľvek iné osoby, majúce vzťah k činnosti pôšt a telekomunikácií rôznych európskych krajín, vrátane Ruska, Bieloruska, Moldavska, Ukrajiny a Švajčiarska.

Jej sídlo sa nachádza vo Francúzsku a v súčasnosti má 11.000 členov v 13 európskych krajinách.

Cieľom EUROJUMELAGES je:
- podporovať realizáciu základného cieľu partnerských združení družbou medzi európskymi krajinami, mestami, medzi správnymi obvodmi alebo medzi službami, pre všeobecný, ale aj osobný prospech svojich členova ich rodín.
- zachovať a zintenzívniť ducha partnerstva, povzbudzovať a podporovať priateľskú dohodu a porozumenie medzi národmi v rámci spoločného povolania,
- podporovať odborné výmeny a šírenie informácií o nových technológiách spojených s poštovým a telekomunikačným sektorom,
- vynaložiť všetko úsilie na podporu sociálnych, intelektuálnych, filantropických, literárnych a umeleckých vzťahov, výmenou mládeže, pracovníkov, aktívnych alebo na dôchodku, rodinnými stretnutiami, stretnutiami s jazykovými kurzmi a všetkými ďalšími podujatiami, ktoré zbližujú ľudí.

Real time web analytics, Heat map tracking